สินค้า อุปกรณ์งานอ้อย
 
 •  เครื่องหว่านปุ๋ยเคมี


 
 
             ติดต่อเรา
 
             สมัครงาน
 
 
 
 
   รุ่น SFS255 >> รุ่น SFS350 >> รุ่น SFS800 >>
 
 •  เครื่องหว่านปุ๋ยคอก
   
 
 
 
 
 
 
 
    รุ่น SMS2D4C >>  รุ่น SMS2D6C >>  รุ่น SMS4V7C >>
 
 •  ถังฝังปุ๋ย 2 แถว
   
     
    รุ่น SFR250/2 >>    
       
 
 •  พาวเวอร์แฮร์โรว์สับคลุกใบอ้อย
 
             
    รุ่น SPH250 >>   รุ่น SPH2R75 >>  
 
 • จอบหมุนกำจัดวัชพืชร่องคู่
 
        
    รุ่น SRW2R60 >>   รุ่น SRW2R70 >>  
 
 •  จอบหมุนกำจัดวัชพืช แบบเข้าร่องอ้อย, จอบหมุนกำจัดวัชพืช แบบเยี้องข้าง
 
                
 
 
 
 
 
    รุ่น SRS80/40 >>   รุ่น SRS100/50 >>  รุ่น SRW68 >>
 
 •  จอบหมุนสับใบอ้อย แบบเยี้องข้าง, เครื่องขุดร่องระบายน้ำ
 
 

     

      
    รุ่น SRTE68 >>   รุ่น SRTE85 >>   รุ่น SD6035 >>
 
 •  คอมไบน์, ซับซอยย์เลอร์ ระเบิดดินดาน 3, 5 ขา
 
 

     

      
    รุ่น SRSC90 >>   รุ่น SS200/3 >>   รุ่น SS250/5 >>
 
 •  เครื่องตัดพันธ์ุอ้อย, เครื่องเกลี่ยใบอ้อย
 
             
    รุ่น SCB30 >>   รุ่น GRV300 >>  
 
 •  ชุดคราดสปริงกำจัดวัชพืช
 
 

          

                     
    รุ่น SST93/3 >>   รุ่น SST99/3 >>   รุ่น SST99/5 >>
       
                      
    รุ่น SST150/4 >>   รุ่น SST180/6 >>   รุ่น SST200/6 >>
 
 • ชุดหนวดกุ้ง
 
             
    รุ่น SSTR6 >>   รุ่น SSTR10 >>  
 
 •  ชุดคราดสปริงกำจัดวัชพืช ขาแข็ง
   
     
    รุ่น ST99/3 >>    
       
     

<< กลับหน้าสินค้า

                 

บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด Siam Implement Co.,Ltd
49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ 0-5539-1298-9 โทรสาร 0-5539-1297
อีเมลล์ sales@siamimplement.co.th, sip.sales1@gmail.com